Historien om herregården

Landsbyen og herregården er bygget på et gammelt vendisk fæstningsanlæg, som blev grundlagt i det 9. århundrede. Størstedelen af den oprindelige voldgrav blev i midten af 1980’erne desværre tildækket. I dag er der således kun den såkaldte ”Börnung”, den sidste rest af den oprindelige voldgrav, tilbage. Herregården med de 2 sidefløje er bygget i tidlig barok stil af Friedrich von Lowtzow i året 1690 på middelalderlige kælderhvælvinge. Huset i sig selv er bygget i landlig barok, stil, hvilket vi også har videreført i husets rum. Herregården er oprindelig opført i bindingsværk, men størstedelen af facaden blev mellem 1850 –70 erstattet af rene murstensmure, da den daværende ejer skulle giftes med en kvinde af højere stand, måtte han derfor ”modernisere” herregården. De sidste rester af bindingsværk- strukturen ses på øst- fløjen.

Fra 1445 havde familien Brützekow (Britschow?) hovedsæde på herregåden. Sandsynligvis blev det arvet af familien von Bülow,og senere i 1600-tallet erhvervede Eler von Lowtzow fra Levitzow herregården tillige med byen fra familien von Bülow. De efterfølgende besiddere var; Christof von Lowtzow (1609-1651), Friedrich von Lowtzow (1644-1706), Karl Dietrich von Lowtzow (1686-1769), Friedrich Wilhelm von Lowtzow (1712-1776), August Friedrich von Lowtzow (1749-1820), Adolf von Lowtzow (1798-1885), Adolph von Lowtzow (1855-1934) und Werner von Lowtzow (1891-1970). Familien von Lowtzow blev i 1945 drevet væk fra herregården og deres jorde eksproprieret, samt byen og herregården adskildt. Herregården blev overtaget af LPG (landbrugskollektiv, tidligere DDR). Fra 1945 blev herregården først og fremmest brugt som bolig til flygtninge, og senere bolig til LPG’s medarbejdere, børnehave, kantine og fællesrum for byens indbyggere. I 1990 blev herregården adskildt fra de jorde som tidligere havde tilhørt herregården, og blev overtaget af kommunen. Som tiden gik, forlod beboerne huset, og da også tilstanden af herregården var blevet slemt forværret, satte kommunen satte herregården til salg i 2002 og er idag i Ahlefeldt’-s besiddelse. Herefter påbegyndtes en langvarig renoverings- proces med brug af gamle materialer og samtidig respekt for huset alder. I dag bruges herregården delvist i privat regie, men udover de 4 ferielejligheder, kan vi ogås tilbyde at afholde selskaber, (vin) seminarer, bryllupper med videre.